PPS AB

”Våra elever ska minnas sin skoltid som lärorik, utvecklande och rolig”

Marlene Terkowsky, VD

Nyheter

 

Nyligen tillkännagav Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildning (MYH) vilka tillstånd som delas ut för kursstart hösten 2016. KYH fick en stor tilldelning och kan nu både uppvisa bredd i erbjudandet av utbildningar liksom storlek i totalt antal bedrivna utbildningar i Sverige. KYH kommer, med kursstart hösten 2016, starta upp 8 nya utbildningar fördelat i de tre städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt kommer nu KYH ha 12 utbildningar att erbjuda inom kategorierna:

  • Samhällsbyggnad och Byggteknik
  • Ekonomi, administration samt
  • IT/ Teknik.

Utbildningarna är spjutspetsar inom vad arbetsmarknaden idag och den nära framtiden efterfrågar och kommer ge arbetsmöjligheter inom såväl transportbranschen, fastighetsbranschen, IT-programmering, löneadministration mfl. Kika in på hemsidan, www.kyh.se . för mer information.

 - Vi har jobbat hårt under 2014 och 2015 med att analysera hur arbetsmarknaden förändras och var behoven finns inom 2-5 års sikt och är mycket glada över att MYH, genom att ge oss dessa utbildningstillstånd, ger oss rätt i vår analys, säger Christina Frisk, VD KYH.

För mer information kontakta:

Christina Frisk, VD KYH

christina.frisk@kyh.se

Läs PDF


2015-09-18 CyberGymnasiet Stockholm – Flyktingskydd”

2015-05-19 Donnergymnasiet – “Donner Out West 2015″

2015-03-03 CyberGymnasiet Stockholm – “Mini’s on your mind / Ett samarbete med BMW och Mini”

2014-12-17 CyberGymnasiet Malmö – “Michelle vann Guld igen”

2014-12-15 PPS AB – “Bokslutskommuniké 2014-12-15″

2014-12-05 CyberGymnasiet Malmö – “Smittspridning – ett rollspel om frihet och kontroll”

2014-11-28 Donnergymnasiet – “Elever tolkar Ann-Sofie Back på Röhsska museet”

2014-08-20 CyberGymnasiet Stockholm – “Johan är nominerad till Guldäpplet”

2014-05-19 Donnergymnasiet – “Ebbot Lundberg uppträder på Donner Out West”

 

Besök PPS AB på Mynewsdesk
Mynewsdesk

Verksamheten

PPS AB äger och är huvudman för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

PPS skolor ska ge sina elever en bra utbildning som gör dem rustade för arbetsliv och vidare studier samt att få dem att växa som trygga och socialt kompetenta personer.

PPS ansvarar för skolornas centrala administration, utvecklings- och kvalitetsarbete, kontakt med uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter, gemensamma IT-system, fastighetfrågor, ekonomi och fakturering, varumärken och övergripande marknadsföring.

Varje skola har en rektor/förskolechef som ansvar för respektive enhets dagliga verksamhet vilket bland annat innebär pedagogiskt planering, elevhälsa, personalansvar och schemaläggning.

Våra skolor

 

Kvalitet

Ledstjärnorna för PPS kvalitetsarbete är att garantera våra elever möjlighet till kunskapsutveckling, trygghet och studiero. För att säkerställa detta fokuserar PPS på att säkra och utveckla utbildningskvalitén genom att:

- ge våra skolor operativt och strategiskt stöd i sitt kvalitétsarbete.
- PPS och rektorer har en löpande dialog med elever, målsmän och personal.
- rektorer systematiskt arbetar med att utveckla kvaliteten i respektive verksamhet enligt styrdokument och riktlinjer.
- rektorer månadsvis rapporterar kvalitetsparametrar till PPS vilka ger underlag till förbättringar.

Som koncern med flera skolor låter vi dessa ”lära av varandra”, en bra erfarenhet från en skola ska anpassas och berika övriga enheter likväl som ett problem på en skola även ger en signal om vaksamhet på övriga enheter.

2013 fokuserade PPS på att kartlägga hur elever, lärare och målsmän upplever och bedömer våra gymnasieskolor, det gjordes med hjälp av enkäter, grupp- och djupintervjuer.

2014 fokuserar PPS på att utveckla kvaliteten på våra gymnasieskolor. Prioriterade utvecklingsområden är undervisningslokaler, undervisning för elever med olika lärstilar, lärplattform och meningsfull fritid i samband med skoldagen.

Klagomål

Alla huvudmän har ett ansvar enligt skollagen att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som bedrivs.

Klagomålshantering innebär att elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.

I bifogade blankett når du PPS AB (som är huvudman för Snitz Skolor, CyberGymnasierna i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Enskede Byskola) och kan beskriva ditt klagomål.

Klagomål_ppsab

Vi uppskattar dina synpunkter!

Återkoppling

Har du synpunkter på skola eller förskolas verksamhet ber vi dig att i första hand kontakta skolans rektor/förskolechef. Denne är väl förtrogen med sin verksamhet och kan som ansvarig åtgärda eventuella brister. Men du är givetvis alltid välkommen att kontakta PPS direkt om du känner att du vill föra ditt samtal direkt med skolornas huvudman. Se nedan för kontaktuppgifter.

Koncernledning

Marte Torp
Chef för elevhälsa och Medicinsk Verksamhetschef
0768-85 10 46
marte.torp@ppsab.com

 

Ägare

Investmentbolaget Riverside äger sedan 2011 PPS AB och har som ambition att skapa en välskött och lönsam skolkoncern.

Välskött i den mening att skolorna möter de krav som myndigheter och uppdragsgivare ställer på verksamheten samt att våra elever får en skoltid som gör dem rustade för vidare studier och arbetsliv.

Lönsam i den meningen att det hela tiden finns resurser att trygga och utveckla verksamheten så att PPS AB och dess skolor förblir en attraktiv och konkurrenskraftig aktör på den svenska skolmarknaden.

Riverside finns i 14 länder och har i 25 år agerat ansvarsfulla ägare i över 300 bolag, varav ett trettiotal inom utbildningssektorn.

Läs mer om Riverside på www.riversidecompany.com

Lediga Tjänster

Inom PPS jobbar all form av skolpersonal såväl som administrativ personal. Här kan du finna de tjänster som är lediga hos oss.

PPS (koncernövergripande tjänster)
PPS_skolpsykolog_maj17CyberGymnasiet Göteborg
Speciallärare_Matematik_CG_Gbg_maj2017


CGS_specialpedagog_maj17[/one_half]

 

Våra skolor växer och vi söker kontinuerligt nya medarbetare. Söker du en tjänst som vi, just nu, inte annonserar så är du välkommen med din spontanansökan -direkt till vår HR-chef , Ingegerd Olofsson, alternativt direkt till rektorn på din valda skola.

Kontakta oss

Thank you! I have received your message.

Namn

E-post

Meddelande

Kontaktinformation

info@ppsab.com

Vanadisvägen 9b, 11346 Stockholm